Uitleg Truck en Tractorpulling

Truck en Tractorpulling: Kracht en Snelheid!

Truck en tractor pulling: de naam van een unieke motorische krachtsport. Deze van oorsprong Amerikaanse sport heeft sinds haar introductie op de Flevohof in 1977 reeds tienduizenden Europeanen in haar greep gekregen.

Ook in ons land kent de sport vele duizenden enthousiaste aanhangers. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het niveau van de sport en de plaats van de Nederlanders binnen de Europese top. Al vele Europese titels werden de laatste jaren door Nederlanders binnengehaald.

100-meterbaan

Truck en tractor pulling wordt beoefend met behulp van een sleep wagen, een soort oplegger die van voren niet op wielen maar op een slee rust. Volledig belast weegt deze wagen zo’n 25.000 kilo. Het gaat erom deze sleepwagen zover mogelijk te verplaatsen over een speciaal aangelegde baan van leemachtige grond, van 100 meter lengte.
Aan het begin van iedere trekpoging staat de ballastbak, met daarin de gewichten, achter op de sleepwagen. Gedurende de trek wordt de ballastbak naar voren getransporteerd, waardoor het gewicht op de sleepvoet steeds verder toeneemt. Hierdoor wordt het voor de tractor
steeds moeilijker de sleepwagen voort te bewegen.
Voor de deelnemers is het de kunst om met hun combinatie zoveel kracht (en dus snelheid) te ontwikkelen, dat zij de sleepwagen over de 100 meter trekken. We spreken dan van een ‘full pull’. Maar dan zijn we er nog niet, want als er meerdere deelnemers een full pull weten te behalen, moeten zij het voor een verzwaarde sleepwagen opnieuw proberen.

In de finale of ‘pull-off’ wordt die tractor winnaar die met de verzwaarde sleepwagen de grootste afstand heeft getrokken. De ontwikkelde snelheid is doorbij van groot belang. De massa van de sleepwagen gaat dan immers meewerken. Full pulls in minder dan elf seconden blijken op goed geprepareerde banen haalbaar. En dat met een totaal gewicht van
zo’n 20.000 tot 25.000 kilo. Je moet een geoefend atleet zijn om die afstand in dezelfde tijd te lopen.

Enorme vermogens

Het zal duidelijk zijn dat om die prestaties te kunnen leveren, de tractoren moeten beschikken over enorme vermogens.
In Nederland leveren sommige tractoren meer dan 8000 pk; in de Verenigde Staten van Amerika zijn er tractoren die meer dan het dubbele
laten noteren! Het gaat dus om ware krachtsexplosies. Dat betekent dat het uiterste van de techniek wordt gevergd. Machines waarin duizenden arbeidsuren en tienduizenden euro’s aan materiaal zijn gestoken.

Verschillende klassen

Er wordt gereden in verschillende klassen. In de vrije klasse is elke combinatie van motoren en eindaandrijving toegestaan, mits maar wordt voldaan aan de door de NTTO opgestelde voorschriften.
Die bestaan onder meer uit stringente veiligheidseisen en ten tweede
bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld voor het gebruikte materiaal, gewicht en afmetingen. Er wordt binnen de A-divisie gestreden in de gewichtsklassen: 3500 kilo en 4500 kilo Dit betreft dan het maximale gewicht van de tractor.

In de super stock klasse wordt er deelgenomen met tractoren die aan de buitenkant nog sterke vergelijkenis vertonen met standaard landbouw tractoren. Maar dat is ook het enige, want de motoren van de machines zijn vaak opgevoerd tot meer dan het tienvoudige van het standaard vermogen. 4000pk is geen uitzondering. Dat is wel te zien aan de snelheid waarmee deze monsters over de baan rijden.

In de 950kg vrije klasse verschijnen zelfgebouwde machines aan de start met een maximaal gewicht van 950 kilo. Dat lage gewicht staat het monteren van krachtige motoren niet in de weg: sommige machines beschikken over meer dan 2000 paardekrachten.

In de two wheel drive klasse hebben alle machines het uiterlijk van een auto of soortgelijk voertuig. Het maximale gewicht is 2600 kilo. In de nieuwe klasse binnen de NTTO moeten alle deelnemers ook voldoen aan enkele limieten: het gebruik van een stalen V8-motor uit een auto met een maximale inhoud van 480 cubic inch (ca. 7,8 liter).

… world’s most powerfull motorsport!